УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ

Генерални услови и правила за користење на www.freeon.mk

Инфомрации за компанијата

Аполло МК ДООЕЛ, бул. Киро Глигоров бр.13

1000 Скопје, Р.Македонија

Матичен бр: 6577857

ЕДБ: МК4043010504347

Жиро сметка: 300000003073093

Емаил: info@freeon.mk

Општите услови за работа на веб-страницата на FreeON ги утврдуваат условите за набавка и продажба на производи извршени од Аполло МК ДООЕЛ, бул. Киро Глигоров бр.13, 1000 Скопје, Р.Македонија (во натамошниот текст Понудувач / Продавач).

Општите услови и правила се подготвени во согласност со Законот за заштита на потрошувачите, Заштита на личните податоци во меѓународните кодови за е-бизнис.

Процес на купување

Онлајн проданицата работи 24 на ден, сите денови во неделата. Купувачот може да избере и нарача производи, а потоа да ги додаде во кошничката. Со последната потврда во последниот чекор, нарачката е завршена. По доставувањето на нарачката, купувачот добива емаил со потврда. Нарачката се чува електронски во провајдерот.

Цени и начин на плаќање

Сите цени на производите се во денари и вклучуваат данок на додадена вредност (ДДВ, 5 или18%). Го задржуваме правото да ги промениме цените во онлајн продавницата. При нарачката, цените објавени на онлајн продавницата се запишуваат во конечна потврда за нарачката. Освен ако тоа не е поинаку наведено, цените се за едно парче.

Начин на плаќање

Онлајн продавницата го обезбедува следниоб начин на наплата:

Плаќање со кредитна или дебитна картичка

Во онлајн продавницата, нарачката може да се подмири и со платежни или кредитни картички.

Кредитни картички: MasterCard, Visa

Платежни картички: Маестро.

Кога плаќате со картичка:

– давателот на услуги смета дека уплатувачот е иста личност која ја поседува платежната или кредитна картичка,

– не е можно да се смени содржината на налогот по поднесувањето на налогот на договорот, освен во посебни случаи утврдени од понудувачот.

Плаќање на доставувачот

Плаќањето можете да го извршите во готово, со плаќање на доставувачот при достава на нарачката. Плаќањето е исклучиво во денари.

Специјални понуди на онлајн продавницата

Попустите важат за избраните производи со редовна цена од залихите, тие се јасно обележани, со износот на попуст и времетраење и се пресметуваат на исходот. Попустите не се додаваат. Попустот се прикажува и на нарачката.

Фотографии на производи

Фотографиите на производи се симболични. Всушност примениот производ може да биде минимално различен од сликата на производот преку Интернет.

Текст со производи

Текстовите за производите се само за информативни цели. Контактирајте нè на info@freeon.mk за подетални описи и информации.

Одговорност и повлекување од договорот за продажба

Аполло Мк ДООЕЛ настојува што е можно повеќе да обезбеди конзистентност и навременост на информациите објавени во онлајн продавницата. Сепак, карактеристиките на производот, залихите и цените можат да се променат толку брзо што Аполло Мк ДООЕЛ не ги корегира податоците или ненамерно може да се случи некои од податоците (цена, карактеристики, акции, …) да не се точни. Во овој случај, или ако цената на производот се промени во текот на обработката на нарачката, ние ќе го известиме купувачот за какви било промени и ќе му овозможиме да ја откаже нарачката или да го замени нарачаниот производ. Во вакви случаи, понудувачот го задржува и правото да го повлече договорот за продажба.

ГАРАНЦИЈА

Гаранција

Гаранцијата на производите се во самиот производ. Гаранцијата важи од датумот на купување на производот, односно од датумот на издавање на фактурата.

Гаранцијата истекува кога:

Има непочитување на упатството за употреба,

Неовластено лице има извршено поправки

Несовесно се ракува со производот,

Оштетување како резултат на механички шок предизвикан од клиент или трето лице.

ДОСТАВА

Достава

Аполло МК ДООЕЛ производите нарачани од онлајн малопродажба ги доставува преку Тотал Пост со кој има потпишано договор за соработка при достава. Времето на испорака е од 2 до 3 работни дена, ако производот го има на залиха. Аполло преку емаил го инфомира клиентот за времето на испорака. Испораката се врши до домашната адреса на клиентот.

ВРАЌАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ

Враќање на производи

Права за повлекување од договор, враќање на производи

Купувачот на нарачаната стока во онлајн продавницата има право да ја извести компанијата на следната е-пошта: info@freeon.com во рок од 14 дена од приемот на производите, без притоа да има причина за својата одлука. Стоката мора да се врати на продавачот во рок од 14 дена од денот на известувањето за откажување (купување). Рокот започнува еден ден од денот на приемот на нарачката. Купувачот може по избор да го користи приложениот образец за враќање. Без оглед на формата на откажување, купувачот мора да достави копија од фактурата до Аполло Мк ДООЕЛ.

Примените производи мора да бидат вратени неоштетени, непроменети и во оригиналното пакување. Ако производот се собра во овој период и веќе е користен, враќањето не е можно. Компанијата ги враќа паричните средства на ист начин како што ги добил. Плаќањата ќе бидат вратени во најкраток можен рок, а не подоцна од 14 дена по приемот на производот во иста состојба и во оригиналното пакување. За да се обезбеди сигурност, точност и навременост на повратот и да се обезбеди евиденција за плаќања, враќањето на исплатата на купувачот со претходна аранжман се врши со пренесување на финансиски средства на неговата сметка за трансакција. Компанијата може да го задржи плаќањето сè додека не ја прими вратената стока или додека купувачот не испрати доказ дека стоката е испратена назад. Трошоците за враќање на пакетот се на товар на потрошувачот (испраќачот).

Рекламации и информации

Во случај на поплака или ако имате потреба од дополнителни информации, можете да напишете на е-пошта info@freeon.com или да повикате на телефонски број +389 2 5214 717. Аполло Мк Дооел се обврзува да ги реши сите спорови со меѓусебна согласност. Доколку спорот не може да се реши со заемна согласност, надлежниот суд е Основниот суд Скопје 1.

Оштетен материјал

Дефинирање на оштетен материјал

Оштетувањето е реално доколку:

  • Производот ги нема потребнитекарактеристики за нормално користење и циркулација
  • Доколку производот ги нема потребните карактеристики за специјална употреба поради кои купувачот го направил купувањето, а продавачот знаел и не го известил.
  • Доколку производот ги нема карактерситиките и квалитетите кои биле договорени
  • Ако доставувачот достави производ кој не одговара со примерокот или моделот, освен ако примерокот или моделот не бил само за покажување.

Проверка на соодветност на производот

Соодветноста на производот за нормална употреба се оценува со споредба со производите од ист тип и според изјавите на продавачот во врска со карактеристиките на стоката направена од продавачот или производителот, особено со рекламирање, презентирање на производот или цитирање на самите стоки.

Проверка на стандардниот материјал

Купувачот мора да го извести давателот на услуги за какви било материјални дефекти на сопствен трошок во законскиот рок. Известувањето мора да содржи прецизен опис на стандардната. Купувачот мора да му овозможи на провајдерот да го разгледа производот. Правото да се тврди за материјална неизвесност е појасно дефинирано во Законот за заштита на потрошувачите. Материјалниот формулар за побарување на материјал за производ нарачан исклучиво преку Интернет може да се најде ТУКА.

Зачувување на договорот (нарачки)

Сите завршени нарачки се архивираат во Аполло Мк Дооел, на бул. Киро Глигоров бр.13, 1000 Скопје, Р.Македонија. Нарачките и копиите од фактурите се архивираат во седиштето на компанијата.

Заштита на лични податоци

Интернет-продавницата freeon.mk (во натамошниот текст: „онлајн продавница“) е управувана од Аполло Мк Дооел, бул. Киро Глигоров бр.13, со ЕДБ: МК4043010504347, која исто така е давател на услуги за е-трговија (во натамошниот текст: давателот на услугата или компанијата или контролорот на лични податоци). Контролорот гарантира дека личните податоци на клиентот ќе бидат обработени само за цели со кои клиентот експлицитно се согласува. Согласноста за пренесување на лични податоци е доброволна и може да се отповика во кое било време на ист начин како што е дадена. Во случај личните податоци да не бидат обезбедени од купувачот или во мерка да се повлече согласноста, контролорот на податоците не може да ја исполни целта за која се собираат податоците. Оваа изјава за приватност се однесува наwww.freeon.mk.

Согласност

Со користењето на услугите на онлајн продавницата, купувачот се согласува со условите за оставање на податоци.

Чување на лични податоци

Со купување во онлајн продавницата, корисникот дозволува Аполло Мк Дооел (давателот на услуги). како контролор на базата на податоци за лични податоци, сите податоци што ги пренесува корисникот и содржината на набавките се собрани и обработени според Законот за заштита на лични податоци (во натамошниот текст „ЗЛП“). Понудувачот се обврзува да ги заштити вашите лични податоци и другите информации собрани во моментот на доделувањето во согласност со ЗЛП од обелоденување и откривање на трети лица (освен трети лица кои обработуваат податоци единствено во име и под упатства на Аполло МК дооел), и ќе ги користи исклучиво со цел за завршување на нарачката, наплата и решавање на какви било поплаки и други потребни комуникации. Давателот, исто така, се обврзува трајно да ги заштити сите лични податоци на корисникот. Веб-продавницата исто така може автоматски да собира некои информации за вашиот компјутерски хардвер и софтвер. Овие вклучуваат: IP адреса, тип на прелистувач, имиња на домени, време на пристап и адреси на веб-страници што ги посетувате во нашата онлајн продавница. Давателот на услуги ги користи овие информации само за да пресмета општа статистика за користењето и оптимизацијата на онлајн продавниците.

Типови на корисници

Регистриран корисник: Регистрираниот корисник на онлајн продавницата се стекнува со право да изврши нарачка преку Интернет. Регистрираниот корисник се најавува во онлајн продавницата за време на процесот на купување. Новиот корисник се регистрира во онлајн продавницата за време на процесот на купување. За да се ​​регистрирате во онлајн продавницата Аполло Мк Дооел мора да бидат обезбедени следниве точни и вистински лични информации (име, презиме, адреса, поштенски број, место на живеење, е-пошта, број на мобилен телефон). Аполло МК Дооел не е одговорен за точноста, навременоста, комплетноста и исправноста на личните информации на своите членови, но се обврзува да ги третира внимателно и во согласност со важечкиот закон.

Нерегистриран корисник (Брзо купување): Нерегистриран корисник во онлајн продавница има право да изврши нарачка преку Интернет. Нерегистрираниот корисник ги наведува своите детали во обрзецот со цел купување на посакуваниот производ. Заради купување, треба да се обезбедат следниве точни и вистинити информации: име, презиме, адреса, поштенски код, место на живеење, е-пошта и број на мобилен телефон. Аполло МК Дооел не е одговорна за точноста, навременоста, комплетноста и исправноста на личните податоци на своите членови, но се обврзува да ги третира внимателно и во согласност со важечкиот закон.

Провајдерот ги собира, управува, обработува и чува следниве податоци за корисникот заради извршување на своите услуги: Регистрација на клиент (физичко лице): • име и презиме, • наслов • поштенски број • место на живеење • адреса на е-пошта (корисничко име), • лозинка • телефонски број за контакт • начин на комуникација • статус на “физичко лице” (компанија НЕ) • време и датум на регистрација, • други информации што доброволно ги внесува корисникот во влезните полиња.

Регистрација на клиент (правно лице): • име на компанија • деловна адреса • поштенски број• лице за контакт • Телефонски број на лицето за контакт • ИД за данок на компанијата и лична даночна идентификација • адреса за е-пошта (корисничко име), • лозинка • статус на правно лице (ДА) • време и датум на регистрација, • други информации што доброволно се внесуваат од корисникот во влезните полиња.

Кога ќе се изврши набавка, се евидентираат и следново: • Адреса за испорака • промена на податоците • други информации што Корисникот доброволно ги внесува во формулари во онлајн продавницата • ИП-адреса од која корисникот пристапува до страницата ( во случај на плаќање со кредитна картичка или платежна картичка), • архива на комуникација, • информации за содржината на договорот, • начин на плаќање, • начин на стекнување, • датум на нарачката.

Употреба на лични информации

Давателот собира информации за да обезбеди правилно функционирање на Интернет-продавницата и да ги обезбеди бараните услуги. Аполло Мк Дооел има потреба од лични информации за непречено извршување на набавката во онлајн продавницата, која вклучува индивидуална комуникација со клиентот преку е-пошта и / или даден телефонски број (СМС / ММС / Вибер пораки, телефонски повици, итн.) и за потребите на исполнување на нарачката (испраќање информативни материјали, понуди, фактури, испорака на нарачки). Ние ги чуваме податоците за клиентите на серверот 2 години од последното купување. Потоа ги анонимизираме информациите дадени од клиентот за време на нарачката. Ние трајно ја чуваме IP адресата на нарачката што е намирена со кредитна или дебитна картичка. Заштеда на договорот (нарачки): Сите поставени нарачки се архивираат на Аполло Мк Дооел, бул. Киро Глигоров бр.13, 1000 Скопје. Нарачките и копиите од фактурите се архивираат во седиштето на компанијата. Купувачот може да добие копија со испраќање на барање по е-пошта: info@freeon.mk. Во случај на „инвазија“ во базата, ние не сме одговорни за последиците во компјутерскиот систем. Во секој случај, Аполло Мк Дооел ги спроведе сите потребни и законски мерки. Личните информации ќе се користат само за целите за кои корисникот на онлајн продавницата ја дал својата или нејзината согласност и за давање услуги што ги дава компанијата. Корисникот е исто така одговорен за заштита на личните податоци преку обезбедување на безбедноста на неговото / нејзиното корисничко име и лозинка и соодветна заштита на софтвер (антивирус) на неговиот / нејзиниот информативен систем. Корисникот, со своја лична согласност, истовремено се согласува и овластува давателот на услуги како контролор на лични податоци да ги проследи собраните лични податоци до договорните партнери со кои има склучено договори за обработка на лични податоци и кој ги обработува податоците во име на давателот на услуги и за неговата сметка за горенаведените цели. Информациите од купувачите преку Интернет се доставуваат до трети страни само доколку се неопходни за извршување на постапката за нарачка и обработка на плаќање. Давателот на услугата само ќе му обезбеди на давателот на услугата потребните информации за достава до онлајн продавницата на купени производи (име на корисник, адреса за испорака, телефонски број и адреса на е-пошта). Ако купувачот одбере режим „Плаќање по картичка“, давателот на услугата соработува со Комерцијална Банка во врска со напредокот во плаќањето. Информациите се користат од трети страни исклучиво со цел исполнување на нивните обврски во рамките на извршувањето на нарачката и процесот на плаќање. Понудувачот се обврзува да не ги открива информациите на трети страни (кои не учествуваат во процесот на извршување на договорот и обработката на плаќање), освен во обемот што се бара со важечкиот закон, доколку тоа го бараат националните власти, или со добра намера, дека таквото дејствување е неопходно за постапки пред судовите или други јавни органи и за заштита и остварување на легитимните интереси на понудувачот.

Бришење на лични податоци

Давателот се обврзува трајно да ги заштити и собира и обработува сите лични податоци на корисникот во согласност со одредбите на важечкото законодавство во областа на заштитата на личните податоци. Давателот ќе чува лични податоци на корисниците само за онолку време колку што е строго неопходно во согласност со важечкото законодавство.

Конечни одредби

  1. Применливите Општи Услови и правила се објавени на веб-страницата https://www.freeon.mk.
  2. Истото важи за сите измени и дополнувања на важечките Општи услови и правила, кои произлегуваат од променетата деловна политика на давателот на услуги или важечкото законодавство.